Aktuellt

 

Byte av belysning i området

Belysningen vid gångvägar och parkering har i december 2015 bytts ut mot nya armaturer med LED-teknik. En anledning till bytet är att de gamla armaturerna inte längre gick att få servade med nya lampor. LED-lamporna har också fördelar i form av mindre elförbrukning och betydligt bättre livslängd. Kostnaden för bytet finansieras ur underhållsfonden.

 

Projektet Stockholms Ström

En markkabel på 400 kV som byggs mellan Hagby och Anneberg och passerar Skarpäng strax öster om Fjäturen och Rösjön. Det gör att luftledningen på 220 kV som idag går genom Skarpäng och Enebyberg kommer att kunna rivas. Det kommer att göras tidigast 2015. Mer information finns på www.stockholmsstrom.net.  

 

Fibernät

Det fibernät som finns i området drivs av Zitius. Tjänster som kan bokas finns på Qmarket.se.