Aktuellt

Projektet Stockholms Ström

En markkabel på 400 kV som byggs mellan Hagby och Anneberg och passerar Skarpäng strax öster om Fjäturen och Rösjön. Det gör att luftledningen på 220 kV som idag går genom Skarpäng och Enebyberg kommer att kunna rivas. Det kommer att göras tidigast 2015. Mer information finns på www.stockholmsstrom.net.  

 

Fibernät

Det fibernät som finns i området drivs av Zitius. Tjänster som kan bokas finns på Qmarket.se.

Under 2012 anslöts de flesta fastigheterna i området till Zitus stadsnät. Via stadsnätet kan digitala tjänster som bredband, TV-sändningar och telefoni levereras från ett flertal aktörer.

En portal för att beställa bredbandstjänster hittar du på: zmarket.se