Om området

Gemensamma ytor

I mitten av området finns en park med de gamla ekarna som har växt här sedan vikingatiden. Här finns också en lekplats med gungor, rutschbana och andra roliga saker.