Trafik

Några enkla regler

  • Håll ner hastigheten! Den 30-gräns som gäller ute på Rostocksvägen upphör inte när man svänger runt hörnet in på Ekoxegränd, och även 30 km/h är en alldeles för hög hastighet när man kommer in i området.
  • Använd garaget eller allmänna parkeringen när det inte finns särskilt behov av att köra fram till huset (t ex urlastning av större inköp). Helger och kvällar finns extra parkeringsplatser utanför Ekoxens aktivitetscenter.
  • För att värna om miljön både lokalt och globalt, använd elektrisk motorvärmare.
  • Passagen till Skarpgränd är bara avsedd för nyttotrafik (sophämtning, post o s v) och vi bör undvika att använda den vägen för att bevara grannsämjan med den föreningen. Hjälp också till genom att se till att stänga bommen så att vi undviker onödig genomfart.