Ekoxens samfällighetsförening

Årsavgiften

För perioden juli 2019 - juni 2020 är avgiften enligt beslut vid årsstämman 16/9-2019

* 3100 kr för hus med carport

* 3500 kr för hus med garage

Betalas till plusgiro 26 75 32-0 senast den 31 okt 2019.  Alternativt kan halva avgiften betalas nu och resten den 31 januari 2020 (då tillkommer 100 kr, d v s 1600 + 1600 respektive 1800 + 1800 kr).

 

Fibernät

Under 2012 anslöts de flesta fastigheterna i området till Zitus stadsnät. Via stadsnätet kan digitala tjänster som bredband, TV-sändningar och telefoni levereras från ett flertal aktörer.

En portal för att beställa bredbandstjänster hittar du på: zmarket.se

 

Området

Vårt trevliga område består av 35 radhus, en lekpark och 4 stora och mycket gamla ekar. Husen är byggda 1980.

 

Sophämtning

Schema för tidningsinsamlingen är nu upplagt här.

Sidan administreras av Karl Gunnar Sjöqvist
Kontakta Ekoxens Företagstjänst AB för mer information.