Ekoxens samfällighetsförening

Gräsklippning 2017

Ladda ner schema för gräsklippningen här

Nyckel till förrådet kan lånas från någon av styrelseledamöterna. Om bensin behöver köpas in, lämna kvitto till styrelsen. 

Årsavgiften

För perioden juli 2016 - juni 2017 är avgiften enligt beslut vid årsstämman 19/9-2016

* 3100 kr för hus med carport

* 3500 kr för hus med garage

Betalas till plusgiro 26 75 32-0 den 31 okt 2016.  Alternativt kan halva avgiften betalas nu och resten den 31 januari 2017 (då tillkommer 100 kr, d v s 1600 + 1600 respektive 1800 + 1800 kr).

 

Fibernät

Under 2012 anslöts de flesta fastigheterna i området till Zitus stadsnät. Via stadsnätet kan digitala tjänster som bredband, TV-sändningar och telefoni levereras från ett flertal aktörer.

En portal för att beställa bredbandstjänster hittar du på: http://qmarket.

 

Området

Vårt trevliga område består av 35 radhus, en lekpark och 4 stora och mycket gamla ekar. Husen är byggda 1980.

 

Sophämtning

Schema för tidningsinsamlingen är nu upplagt här.

Sidan administreras av Karl Gunnar Sjöqvist
Kontakta Ekoxens Företagstjänst AB för mer information.