Kontakta oss

Styrelsens sammansättning fr o m årsmötet 2016:

Ordförande -  David Söderberg nr 64 (david_soderberg82@hotmail.com)

Sekreterare -  Erik Angarth nr 44 (erik.angarth@outlook.com)

Kassör - Heidi Sjöqvist nr 52  (heidi.sjoqvist@gmail.com )

Styrelseledamot - Lotta Eenfeldt Olivecrona nr 70 (home@lotta-eenfeldt.se)

Suppleant Marie Wirkestrand nr 38 (marie@wirkestrand.net)

Inbetalning av årsavgift sker till PG 26 75 32-0.


(Lämna tom)