Kontakta oss

Styrelsens sammansättning fr o m årsmötet 2016:

Ordförande -  David Söderberg nr 64 (david_soderberg82@hotmail.com)

Sekreterare -  Annika Thid nr 30 (athid@hotmail.com)

Kassör - Heidi Sjöqvist nr 52  (heidi.sjoqvist@gmail.com )

Styrelseledamot -  Michaela Wallensteen nr 32 (micha.wallensteen@gmail.com)

Suppleant - Sören Hellgren nr 48 (soren.hellgren@bredband.net)

Inbetalning av årsavgift sker till PG 26 75 32-0.


(Lämna tom)